معایب لیزر موهای زائد برای افرادی که بیماری پوستی دارند