قبل از شروع به لیزر موهای زائد بدن چه نکاتی را باید رعایت کرد؟